Pas do kimona do judo

pas do kimono

Judo jest sztuką walki wywodzącą się z Japonii. W tym sporcie wyróżnia się różne stopnie zaawansowania, które oznacza się poprzez kolor pas noszonego przez zawodników. Judo jest formą treningu fizycznego, ale także treningiem mentalnym.

Zasady

Podczas walki zakazane jest kopanie, dotykanie twarzy przeciwnika, atakowania innych stawów niż łokciowy i barkowy, chwytanie za nogi. Za posiadanie elementów metalowych np. biżuterii przysługuje dyskwalifikacja. Walki odbywają się z podziałem na płeć i kategorię wagową. Czas trwania pojedynku to cztery minuty, w przypadku młodzików czas ten skrócony jest do trzech minut. Zwyciężą zawodnik, który przytrzyma przeciwnika przez dwadzieścia sekund, przerzuci go na plecy lub spowoduje poddanie się przeciwnika.
Judo oparte jest na zasadach:
– uzyskać jak najbardziej efektywne współdziałanie ciała i umysłu
– ustępować, ab zwyciężyć
– osiągać dobrą skuteczności przy minimum wysiłku
– czynić dobro dla ogółu, ufać i pomagać innym
– doskonalić samego siebie

pas do kimono

Strój

Kimono w judo składa się ze spodni, góry stroju oraz pasa. Stój w judo nazywa się keikogi. Strój powinien być zrobiony z bawełny i nie ograniczać zakresu ruchu. Dostateczna twardość stroju zapobiega rozerwaniu podczas walki. Elementem stroju jest pas do kimona do judo. Pas w zależności od koloru oznacza stopień zaawansowania zawodnika. Pas biały otrzymuje początkująca osoba, trenująca ten sport. Pas do kimona karate tak samo charakteryzuje poziom zawodnika.